Choose language:

Beskrivning av register

Beskrivning av register så som hänvisas till i paragraf 10 (Beskrivning av fil) i den finska personuppgiftslagen.

Innehavare av filen
Accell Fitness Division B.V.
Varusmestarintie 26, PO Box 750
SF-20361 TURKU

Registernamn
Register över Tunturis träningsutrustningskunder

Syftet med användningen av personliga uppgifter (syftet med registret)
De uppgifter du ger på registreringsformuläret sparas i registret över Tunturis träningsutrustningskunder. Dessa uppgifter används för kundtjänst, marknadskommunikation och tekniskt stöd. Tunturi lämnar eller ger inte ut dina uppgifter i något som helst syfte. Tunturi förbehåller sig rätten att kontakta kunder direkt eller via ett företag som handlar som agent för Tunturi, för att exempelvis lösa problem med utrustningen, för förhandsinformation om tekniska frågor och för att meddela om produktuppdateringar. Registrering ger Accell Fitness Division B.V. rätten att lagra och använda registreringsuppgifter.

Uppgifter som arkiveras
Kundregistret innehåller endast personuppgifter och information om utrustningen. Alla annan information arkiveras i en separat databas så att den inte kan kopplas till svarandens personuppgifter.

Informationskällor
Personliga uppgifter samlas bara in vid frivillig registrering. Registrets innehåll uppdateras inte via andra källor.

Utlämnande av information
För att höja kvaliteten på vår kundtjänst vidarebefordrar Tunturi regelbundet personliga uppgifter om dem som registrerat utrustning till Tunturi-importören i relevant land. I Finland kan informationen vid behov lämnas till auktoriserade servicepunkter för Tunturi träningsutrustning.

Säkerhet
Uppgifter samlas i databaser skyddade av brandväggar, lösenord och andra tekniska lösningar. Databaserna är inlåsta och skyddade och endast speciellt utvald personal har tillgång till uppgifterna i dem.

Rätt till insyn
Alla personer upptagna i registret har i kraft av paragraf 26 i lagen om integritetsskydd rätt att undersöka de uppgifter i registret som berör honom eller henne. En skriftlig anhållan om tillgång till sådana uppgifter skall undertecknas och skickas till:
Accell Fitness Division B.V.
Varusmestarintie 26, PO Box 750
FI-20361 TURKU

Personuppgiftspolicy
Tunturi betraktar skyddet av personuppgifter som mycket viktigt. Dina uppgifter kommer att behandlas i överensstämmelse med finsk lag om integritetsskydd. Du behöver inte registrera dig för att använda vår webbplats. Statistikövervakningen på webbplatsen omfattar inte insamling av personuppgifter. Besök på Tunturi webbplats kräver inte användning av cookies. Vi använder endast statistikinformation för att förbättra vår Internet-service.

« Tillbacka