Choose language:

Beschrijving van register

Beschrijving van register zoals vermeld in Sectie 10 (Beschrijving van bestand) van de Finse Wet op de Persoonlijke Gegevens.

Houder van het bestand
Accell Fitness Division B.V.
Varusmestarintie 26, PO Box 750
203 61 TURKU

Registernaam
Klantregister Tunturi fitnessmaterieel

Doel van verwerking van persoonlijke gegevens (doel van het register)
De informatie die u in het formulier voor materieelregistratie verstrekt, zal in het Klantregister Tunturi fitnessmaterieel opgeslagen worden. Die informatie zal gebruikt worden voor klantenservice, marketingcommunicatie en technische ondersteuning. Tunturi zal uw registratiegegevens niet vrijgeven of publiceren om welke reden ook.

Tunturi behoudt zich het recht voor de klant te contacteren, hetzij rechtstreeks, hetzij via een maatschappij die als agent voor Tunturi optreedt, bijvoorbeeld om gelijk welk probleem met het materieel op te lossen, voor voorafgaande kennisgeving inzake technische kwesties en om de updates van producten aan te kondigen. De registratie geeft Accell Fitness Division B.V het recht de registratiegegevens op te slaan en te gebruiken.

De in het bestand opgeslagen informatie
Het klantenregister zal alleen persoonlijke gegevens en informatie over het materieel bevatten. Elke andere informatie zal in een afzonderlijke databank worden opgeslagen zodat ze niet met de persoonlijke gegevens van de respondent in verband gebracht kan worden.

Geschikte informatiebronnen
Persoonlijke gegevens zullen alleen verzameld worden vanaf feedback van materieelregistratie. De inhoud van het register zal niet vanaf andere bronnen bijgewerkt worden

Geschikte onthulling van informatie
Om de kwaliteit van de klantenservice te verhogen, zal Tunturi geregeld persoonlijke gegevens over hen die geregistreerd materieel hebben, doorgeven aan de Tunturi invoerder in het betreffende land. In Finland kan informatie indien nodig doorgegeven worden aan de gevolmachtigde servicepunten van Tunturi fitnessmaterieel.

Beveiliging
De gegevens zullen verzameld worden in databanken die door firewalls, paswoorden en andere technische oplossingen beschermd zijn. De databanken worden in alle veiligheid achter slot bewaard en alleen het specifiek geselecteerde personeel kan toegang tot de opgeslagen informatie verkrijgen.

Toegangsrecht
Op grond van Sectie 26 van de Wet op de Persoonlijke Gegevens heeft iedereen die in het register opgenomen is, het recht elke aldaar opgeslagen informatie over hem of haar te onderzoeken. Het verzoek om toegang tot die informatie te verkrijgen dient schriftelijk te gebeuren, ondertekend te worden en gestuurd te worden naar:
Accell Fitness Division B.V.
Varusmestarintie 26, PO Box 750
20361 TURKU

Verklaring inzake privacy
Tunturi verbindt zich ertoe uw privacy te beschermen. Uw persoonlijke gegevens zullen behandeld worden in overeenstemming met de Finse wet met betrekking tot de bescherming van de privacy.
Het is niet nodig zich afzonderlijk te laten registreren om onze website te gebruiken. Het controleren van de statistieken op de website impliceert geen verzamelen van persoonlijke gegevens. Voor het browsen van de Tunturi-website hoeven wij geen cookies aan te wenden. Wij gebruiken alleen statistische informatie om onze internet service te verbeteren.

« terug